סיפורה של ס' שלאחר 10 שנים מהצטרפותה לקרן פנסיה מקיפה גילתה שהיא בקרן פנסיה משלימה ובלי ביטוח!

תביעה חדשה נגד מנורה שהוגשה לפני ימים ספורים לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב על ידי עו"ד ליאור פלוטניק – מנורה הודתה שביצעה שינוי "בטעות" בקרן הפנסיה אך היא מסרבת להכיר בס' כמי שזכאית לקצבת נכות מקרן הפנסיה.

מדובר בס', אישה בשנות השלושים שהחלה לעבוד לפני 10 שנים והצטרפה לקרן הפנסיה המקיפה של מנורה.

בכל אותן השנים, הפקידה ס' לקרן הפנסיה שנפתחה בחברת מנורה.

והנה בשנת 2021 נקלעה סיון למחלה קשה שמונעת ממנה וכנראה תמנע מס' לשוב לשוק התעסוקה לכל ימי חייה.

זכרה ס' ברגעים גורליים אלו כי הפרישה במשך כל השנים לקרן הפנסיה וידעה שקרן הפנסיה המקיפה כוללת גם ביטוח בדיוק למצב אליו נקלעה ס' – אובדן כושר עבודה.

"איזה מזל", חשבה סיון.

מיד פנתה סיון למנורה והודיעה לה – חליתי במחלה שמקשה עליי להמשיך לעבוד, אנא שלמו לי את קצבת הנכות שמגיעה לי.

מנורה קיבלה את בקשתה של ס' והעבירה את בקשתה לבדיקה.

לאחר מספר ימים, פנתה מנורה לסיון ואמרה לה שהיא מצטערת, אך קרן הפנסיה שהיא עמיתה בה היא קרן פנסיה משלימה וסיון משויכת למסלול "יסוד" שהוא מסלול מיוחד שיש רק בקרן זו והוא ללא כיסויים ביטוחיים.

סיון לא ידעה את נפשה.

"איך זה יכול להיות?!", שאלה את נציגת חברת מנורה בהודעת דואר אלקטרוני.

נציגת מנורה השיבה לה כי בטעות העבירו אותה לקרן פנסיה "משלימה" שלא כוללת כיסויים ביטוחיים, לאחר שנשלחו אליה מכתבים שבהם ביקשה מנורה כי סיון תמלא הצהרת בריאות והיא לא השיבה.

"לא קיבלתי את המכתבים האלה. בכל מקרה, מה אעשה עכשיו?" שאלה סיון.

"אל תדאגי" אמרה לה נציגת מנורה. "עכשיו אנחנו נתקן את הטעות ויעבירו אותך בחזרה לקרן הפנסיה המקיפה אליה הצטרפת בשנת 2013 עם הכיסויים הביטוחיים והכול באופן רטרואקטיבי ואת תהיי זכאית לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה.

בהמשך, הועברה לסיון התכתבות פנימית של עובדות מנורה שבה האחת רושמה לשנייה כי התבקש "עקיפת חיתום וזה אושר" והטיפול ממשיך בתיק ואף עדכנו את סיון כי מאחר שלא שילמה את דמי הביטוח עבור כל השנים, היא תחויב רטרואקטיבית.

סיון כמובן הסכימה לכך ונשמה לרווחה בהקלה.

מספר ימים לאחר מכן קיבלה סיון בהפתעה גמורה מכתב דחייה ממנורה שבו למעשה טוענת מנורה כי סיון לא זכאית לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה וזאת מאחר שהיא משויכת לקרן פנסיה משלימה במסלול יסוד שהוא מסלול ללא כיסויים ביטוחיים.

סיון פנתה למשרדי ולפני מספר ימים הוגשה תביעה משפטית כנגד מנורה לבית הדין האזורי לעבודה, שבו למעשה אנו טוענים כי מנורה פעלה שלא כדין עת העבירה את סיון לקרן פנסיה משלימה ושם שויכה למסלול יסוד, שהוא כאמור, מסלול בקרן הפנסיה שהוא ללא כיסויים ביטוחיים שכן לא קיבלה את הסכמתה של סיון לאותו שינוי דרסטי.

נסביר כי מאז שנת 2008 חלה חובת הפרשה לקרן הפנסיה.

מרבית העובדים בוחרים בקרן פנסיה מקיפה והוא למעשה מוצר החיסכון לפנסיה המוביל בפער ניכר על פני המכשירים האחרים כדוגמת ביטוח מנהלים.

הסיבה לכך היא ברורה. ראשית, מדובר במוצר זול – דמי הניהול זולים בהרבה מביטוחי המנהלים, ומדובר במוצר שכולל גם שני סוגי ביטוחים – מעין ביטוח חיים שבו למעשה בעת מקרה של מוות חס וחלילה של העמית, תשלם קרן הפנסיה לאלמנה ולילדיו של העמית הנפטר. כמו כן, כאמור, כוללת קרן הפנסיה ביטוח מפני אבדן כושר עבודה כך שבמקרה שאדם לא מסוגל לעבוד יותר בעקבות מצבו הרפואי, בתנאים מסוימים תשלם לו קרן הפנסיה קצבה שתהווה 75% משכרו לפני שאיבד את כושר עבודתו, ואם האדם מצוי בנוסף במצב סיעודי תשלם קרן הפנסיה קצבה מלאה – כלומר, 100% משכרו כפי שהיה לפני שאיבד את כושר העבודה.

אז מהי קרן משלימה שאליה העבירה מנורה את סיון ללא ידיעתה ואישורה?

קרן הפנסיה המקיפה זכאית לאגרות חוב מבטיחות תשואה ולכן משרד האוצר קבע מגבלה על ההפקדה לקרן פנסיה חדשה שהיא כ-20% מכפל השכר הממוצע במשק. כך למשל בשנת 2022 השכר הממוצע הוא 10,551 ₪ ולכן תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה מקיפה היא 4,326 ₪. אם אדם מרוויח סכומים גבוהים המחייבים אותו להפקיד יותר מסכום זה, קרן הפנסיה כברירת מחדל מפקידה את ההפרשות שמעבר לתקרה הנ"ל לקרן פנסיה משלימה.

בניגוד לקרן הפנסיה המקיפה שבה החוסך לא יכול לבטל את הביטוח מפני אבדן כושר עבודה (אלא אם הוא בן 60 ומעלה שכן בעשור השישי דמי הביטוח יקרים יחסית בהשוואה לעמיתים צעירים), בקרן פנסיה משלימה ניתן לעשות זאת ולהשתייך למסלול "יסוד" שהוא למעשה מסלול של חיסכון בלבד – ללא כיסויים ביטוחיים וזאת גם אם הוא מתחת לגיל 60 שכן קיימת הנחה כי עמיתים בקרן פנסיה משלימה הם בעלי כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה המקיפה.

האם חברה המנהלת את קרן הפנסיה הייתה יכולה להעביר את סיון לקרן פנסיה משלימה (במסלול ללא כיסויים ביטוחיים) כי היא לא מילאה הצהרת בריאות?

ראשית, במקרה של סיון ההודעות שנשלחו ממנורה כלל לא הגיעו אליה שכן הם נשלחו לכתובת מקום העבודה שלה ולא אליה. בנוסף לכך, חשוב להבין את הייחודיות של הליך החיתום בקרן הפנסיה. למעשה לחברת הנהלת את קרן הפנסיה יש שיקול דעת מלא האם לבקש מאדם המבקש להצטרף לקרן הפנסיה למלא הצהרת בריאות ולהצהיר על מצב בריאותו.

יש לקרנות הפנסיה השונות הסכמים מול מעסיקים שונים, בדרך כלל מעסיקים המעסיקים אלפי עובדים, שעובדיהם יהיו פטורים ממילוי הצהרת בריאות. כך היה גם במקרה של סיון, היא עבדה במקום עבודה שהיה "פטור חיתום" וזו עוד סיבה מדוע הצהרת הבריאות שלא התקבלה היא לא רלוונטית.

עניין נוסף שחשוב מאוד להכיר – בקרנות הפנסיה יש סעיף הנקרא "תקופת אכשרה" ובעצם מגן על קרנות הפנסיה ממצטרפים לקרן הפנסיה אשר לא נדרשים למלא הצהרת בריאות.

הוא עושה זאת בדרך הבאה: אדם שאיבד את כושר העבודה שלו עקב מום או מחלה שלקה בהם לפני מועד הצטרפותו לקרן לא יהיה זכאי לקצבת נכות מקרן הפנסיה, אלא אם כן חלפו 5 שנים ממועד הצטרפותו לקרן הפנסיה ועד שאיבד את כושר העבודה.

הרעיון שעומד מאחורי הסעיף הזה הוא פשוט – קיימת הנחה כי אם אדם מסוים חי עם מום או מחלה שלא מגבילה את כושר עבודתו במשך 5 שנים, אז אותו מום או מחלה לא מהווים מכשול חיתומי בפניו. לכן, אין חשיבות מעשית להחתמת מצטרפים חדשים לקרן הפנסיה.

קרנות הפנסיה הנבחרות ("קרנות ברירת המחדל") לדוגמא פוטרות את כלל המצטרפים אליהן מהליך של מילוי הצהרת בריאות, שכן ממילא אם באמת מדובר במצב רפואי חמור שעלול להביא את האדם לאובדן כושר עבודה, יעבור פחות מ-5 שנים עד שיקלע למצב של אובדן כושר עבודתו ואז קרן הפנסיה יכולה, ובצדק, לדחות את התביעה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

לקביעת פגישת ייעוץ

זקוקים לייעוץ משפטי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן